THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Tụ Có Cực 476 (47uF) 16V

Giá bán
12,000₫
  • Số lượng sản phẩm: Còn
Sản phẩm liên quan