THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Mạch Phát Triển ATtiny13A / ATtiny25 / ATtiny45 / ATtiny85

Giá bán
18,000₫
  • Số lượng sản phẩm: Còn

Mạch phát triển hỗ trợ các chip ATtiny13A / ATtiny25 / ATtiny45 / ATtiny85...


Sản phẩm liên quan