Có một số sản phẩm hết hàng chưa được cập nhật và lỗi thông số kỹ thuật bị ẩn.Mong quý khách thông cảm !!!
Linh Kiện Điện Tử
THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Mạch Nạp USBASP USBISP 51 AVR Programmer

Giá bán
50,000₫

Mạch Nạp USBASP USBISP 51 AVR Programmer bảo vệ quá dòng điện áp 3.3V và 5V 

Hỗ trợ :

Dòng 89 :AT89S51, AT89S52,, AT89S53, AT89S8252

Dòng AVR :ATTiny12(L), ATTiny13(V), ATTiny15(L), ATTiny24(V), ATTiny25(V), ATTiny26(L), ATTiny2313(V), ATTiny44(V), ATTiny45(V), ATTiny84(V), ATTiny85(V), AT90S2313(L), ​​AT90S2323(L), ​​AT90S2343(L), ​​AT90S1200(L), AT90S8515(L), AT90S8535(L), ATMEGA48(V), ATMEGA8(L) , ATMEGA88(V), ATMEGA8515(L), ATMEGA8535(L), ATMEGA16(L), ATMEGA162(V), ATMEGA163(L), ​​ATMEGA164(V), ATMEGA165(V), ATMEGA168(V), ATMEGA169( V), ATMEGA169P(V), ATMEGA32(L), ATMEGA324(V), ATMEGA325(V), ATMEGA3250(V), ATMEGA329(V), ATMEGA3290(V), ATMEGA64(L), ATMEGA640(V), ATMEGA644( V), ATMEGA645(V), ATMEGA6450(V), ATMEGA649(V), ATMEGA6490(V), ATMEGA128(L), ATMEGA1280(V), ATMEGA1281(V), ATMEGA2560(V), ATMEGA2561(V), AT90CAN32, AT90CAN64, AT90CAN128, AT90PWM2(B), AT90PWM3(B)...

Sản phẩm liên quan
Facebook Zalo Youtube