THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Mạch Nạp Nu-Link M0/M4

Giá bán
320,000₫

Mạch Nạp chuyên dụng của Nuvoton NuLink hỗ trợ tất cả các chip Nuvoton như M0 / M4.

Thông số kỹ thuật :

  • Hỗ trợ keil, IAR, TAR, CoIDE
  • Nguồn điện : 3.3V và 5V 

Sản phẩm liên quan