Có một số sản phẩm hết hàng chưa được cập nhật và lỗi thông số kỹ thuật bị ẩn.Mong quý khách thông cảm !!!
Linh Kiện Điện Tử
THIẾT BỊ CƠ KHÍ

GY-US42 Cảm Biến Siêu Âm MB1242 40 SRF02 I2C

Giá bán
225,000₫

GY-US42 Cảm Biến Siêu Âm MB1242 40 SRF02 I2C sử dụng đầu dò phát ra sóng siêu âm , sau khi được chiếu xạ vào vật thể đo được , đầu dò nhận và trả lại sóng âm , và sử dụng chênh lệch thời gian để tính toán khoảng cách thực tế.

Lưu ý : Nên sử dụng trên bề mặt bằng phẳng để giảm sai số khi sử dụng .

Thông số kỹ thuật :

  • Sử dụng I2C,PWM, UART để có thể đọc dữ liệu
  • phạm vi mù khoảng 20cm , phạm vi trong vòng 20cm là không đọc được
  • Điện áp cấp : 3~5V
  • Phạm vị đo : 20~720cm
  • Độ phân giải sai số 1cm

Descriptions:
1>.Pin1:VCC
2>.Pin2:GND
3>.Pin3:CR,serial port USART_RX/IIC_SCL/Trig
4>.Pin4:DT,serial port USART_TX/IIC_SDA/Echo
5>.Pin5:INT,measurement status
6>.Pin6:PS,serial port/IIC/pulse mode conversion (default=IIC mode)
7>.PS pin hardware selection module working mode
8>.PS is left unconnected (default):IIC mode,Pin3(CR)=SCL,Pin4(DT)=SDA,Pin5 is INT status pin
9>.PS to VCC(PS=H):Serial UART mode,Pin3 (CR)=RX,Pin4 (DT)=TX,TTL level
10>.Connect PS to GND (PS=L):Pulse PWM mode,Pin3 (CR)=Trig trigger pin,Pin4 (DT)=Echo echo pin
5.Communication Protocol and Operation Steps:
1>.Serial communication parameters:9600,N,8,1/115200,N,8,1(default baud rate is 9600bps)
2>.Module output format,each frame contains 8-13 bytes (hexadecimal):
1.1>.Byte0:0x5A,frame header flag
1.2>.Byte1:0x5A,frame header flag
1.3>.Byte2:0x45,this frame data type(represents that this frame data is distance data)
1.4>.Byte3:0x02,the a

Sản phẩm liên quan
Facebook Zalo Youtube