Có một số sản phẩm hết hàng chưa được cập nhật và lỗi thông số kỹ thuật bị ẩn.Mong quý khách thông cảm !!!
Linh Kiện Điện Tử
THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Bộ Giải Mã K226 Cảm Biến Mật Khẩu Vân Tay G16

Giá bán
745,000₫

Bộ Giải Mã K226 Cảm Biến Mật Khẩu Vân Tay G16  dễ cài đặt,quản lý dấu vân tay hoặc quản lý mật khẩu để quản lý người dùng đáp ứng các yêu cầu ứng dụng khác nhau.Có 4 chế độ đầu ra có thể được lựa chọn và thiết lập.

Thông số kỹ thuật :

  • Nguồn điện đầu vào: 10~30VDC
  • Dòng tĩnh : 6mA 
  • Chịu tải relay : 10A
  • Số đăng ký vân tay :60
  • Mật khẩu người dùng: 5 (độ dài mật khẩu từ 3-9 chữ số)
  • Mật khẩu tạm thời: 5 ( không hợp lệ sau khi sử dụng một lần)          
  • Quản lý bảng điều khiển : vân tay, mật khẩu

    Cách sử dụng khóa :

1.1 Nhấn nhanh nút cài đặt để đăng ký và quản lý vân tay . Đèn màu xanh lam nhấp nháy nhanh để đăng ký và quản lý vân tay.Đặt ngón tay của bạn vào vùng thu thập v ànghe nhạc để cho biết đã đăng ký vân tay thành công. Bạn có thể liên tục đăng ký vân tay mới. Nếu không đăng ký trong vài giây, bạn sẽ tự động thoát khỏi trạng thái đăng ký. 

1.2 Nhấn và giữ nút cài đặt đèn đỏ và xanh lam trên bảng điều khiển vân tay nhấp nháy luân phiên, và bạn nghe thấy âm thanh của nhạc, quá trình khởi tạo thành công,tất cả cài đặt được xóa và khôi phục cài đặt gốc

Mạch giải mã:

2. 2 .  System Restore : bấm quản lý quản lý vân tay / mật khẩu, đèn xanh đèn flash để vào chế độ chỉnh sửa:

Nhấn 1  【C】 (nhấn và giữ phím C)

2. 3   Set quản lý mật khẩu: Quản lý vân tay bằng cách bấm: 2 [OK] mật khẩu mới [OK]

2. 4 .   Xóa mật khẩu quản trị: bấm vân tay quản lý / quản lý mật khẩu, đèn xanh đèn flash để vào chế độ chỉnh sửa: Nhấn 2 [C] (bấm phím C)

2. 5.  Thiết lập vân tay sử dụng : Nhấn quản lý điều khiển quản lý vân tay / mật khẩu đèn xanh nhấp nháy để vào chế độ chỉnh sửa :

Nhấn 3  [OK] số vị trí của thư viện vân tay (1-2) [OK], đèn màu xanh lam trên bảng điều khiển vân tay nhấp nháy và ngón tay được đặt trong vùng thu thập vân tay. Khi nghe thấy nhạc, đăng ký sẽ thành công và có thể đăng ký liên tục 30 dấu vân tay (mỗi thư viện dấu vân tay) dung lượng 30 cái). Không thể trùng lặp vân tay quản lý với vân tay người dùng, lặp đi lặp lại sẽ có thông báo lỗi và đèn đỏ sẽ nhấp nháy.

2. 6 .   Xóa sử dụng vân tay : quản lý điều khiển quản lý vân tay / mật khẩu đèn xanh nhấp nháy để vào chế độ chỉnh sửa :

Nhấn 3  [C] số vị trí thư viện vân tay (1-2) [C] (nhấn và giữ phím C lần thứ hai)

2. 7Đặt mật khẩu người dùng : Bấm quản lý điều khiển quản lý vân tay / mật khẩu đèn xanh nhấp nháy để vào chế độ chỉnh sửa :

Nhấn 4  [OK] Mật khẩu mới [OK] (có thể đặt 5 nhóm mật khẩu người dùng)

2. 8 . Xóa mật khẩu người dùng : quản lý điều khiển quản lý vân tay / mật khẩu đèn xanh nhấp nháy để vào chế độ chỉnh sửa : 

Nhấn 4  【C】 (nhấn và giữ phím C)

2.9 .   Thiết lập chế độ relay: nhấn mật khẩu quản lý vân tay / quản lý, nhấp nháy ánh sáng màu xanh một cách nhanh chóng để vào chế độ chỉnh sửa: bấm 5 [OK] chế độ chuyển tiếp (1-4) [OK]          

Chế độ 1: Thời gian relay được điều chỉnh bằng một biến trở; 0,5-20S;                         

Chế độ 2: relay được bật khi nhấn vân tay và tắt khi thả ngón tay ra;           

Chế độ 3: Nhấn một lần để đóng relay, nhấn một lần nữa để nhả relay, trạng thái của relay sẽ không được lưu khi ngắt nguồn;

Chế độ 4: Nhấn một lần để đóng relay, nhấn một lần nữa để nhả relay, và lưu trạng thái của rơ le khi ngắt điện;     

3.0 .  Đặt mật khẩu một lần : nhấn vân tay quản lý / mật khẩu quản lý, đèn xanh của bộ điều khiển nhấp nháy nhanh để vào chế độ chỉnh sửa :

Nhấn 6  【OK】Mật khẩu mới 【OK】

Mật khẩu một lần có thể được thiết lập tối đa 5 nhóm và mật khẩu sẽ trở nên không hợp lệ sau khi sử dụng một lần

3.1 .   Xóa mật khẩu một lần : nhấn mật khẩu quản lý vân tay / quản lý, ánh sáng xanh nhấp nháy điều khiển một cách nhanh chóng để vào chế độ chỉnh sửa :

Nhấn 6  【C】 (nhấn và giữ phím C), xóa tất cả mật khẩu một lần

Facebook Zalo Youtube