THIẾT BỊ CƠ KHÍ

6N80

Giá bán
10,000₫
  • Số lượng sản phẩm: Còn

Thông số kỹ thuật:

  • Dòng cực đại:6A
  • Áp cực đại:
    o  VDSS = 800 V

    o VGSS = +-30V

N-CHANNEL POWER MOSFET 6.0 A, 800 V

Lưu ý : sản phẩm là lưng nhựa ,quý khách có thể mua lưng sắt tại đây


Sản phẩm liên quan