THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Vòng Xuyến 27mm

Giá bán
8,000₫

Vòng xuyến

Thông số kỹ thuât : 

  • Vòng ngoài : 27mm
  • Vòng trong : 14.3mm
Sản phẩm liên quan