THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Vòng Xuyến 21mm

Giá bán
6,000₫

Vòng xuyến.

Thông số kỹ thuât : 

  • Vòng ngoài : 21mm
  • Vòng trong : 12.45mm
Sản phẩm liên quan