THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Vòng Xuyến 18mm

Giá bán
5,000₫

Vòng xuyến.

Thông số kỹ thuât : 

  • Vòng ngoài : 18mm
  • Vòng trong : 9.8mm
Sản phẩm liên quan