THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Vòng Xuyến 13mm

Giá bán
3,000₫

Vòng xuyến.

Thông số kỹ thuật :

  • Vòng ngoài : 13mm
  • Vòng trong : 7.3mm

 

Sản phẩm liên quan