THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Tụ Có Cực 336 (33uF) 35V

Giá bán
10,000₫
  • Số lượng sản phẩm: Còn
Sản phẩm liên quan