THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Tụ Có Cực 226 (22uF) 25V

Giá bán
11,000₫
Sản phẩm liên quan