THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Tụ 474 275V (0.47uF) (Xác Lớn)

Giá bán
10,000₫
  • Số lượng sản phẩm: Còn
Sản phẩm liên quan