THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Tụ 106 275V (10uF)

Giá bán
10,000₫
  • Số lượng sản phẩm: Còn
Sản phẩm liên quan