THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Trở Nhiệt NTC 2K MF58

Giá bán
3,000₫

MF58:

  • Nhiệt độ hoạt động :-55 to 255°C
  • Công suất định mức  :≤50mW
Sản phẩm liên quan