THIẾT BỊ CƠ KHÍ

QFP32 DIP32 TQFP LQFP EQFP 0.8mm / 0.65mm

Giá bán
4,000₫
  • Số lượng sản phẩm: Còn

Chuyển QFP32/QFN32 pitch 0.5/0.85mm sang DIP32 pitch 2.54mm, size: 40.64x20.25mm

Sản phẩm liên quan