THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Nhôm Tản Nhiệt 11x5x16mm

Giá bán
2,000₫

Nhôm Tản Nhiệt 11x5x16mm sử dụng cho các chip tản nhiệt cỡ XL6009 hoặc LM2596.

Sản phẩm liên quan