THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Mũi Hàn 6mm

Giá bán
18,000₫

Mũi Hàn 6mm 60W NAKAMURA Tốt dùng cho các tay hàng LÕI DÂY ĐỐT TRONG.

Sản phẩm liên quan