THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Mũi Hàn 5mm

Giá bán
17,000₫

Mũi Hàn 5mm NAKAMURA tốt dùng cho các tay hàng LÕI DÂY ĐỐT TRONG.


Sản phẩm liên quan