THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Mũi Hàn 4mm

Giá bán
16,000₫

Mũi Hàn 4mm 30W NAKAMURA Tốt dùng cho các tay hàng LÕI DÂY ĐỐT TRONG.


Sản phẩm liên quan