Lỗi kỹ thuật từ website thông số kỹ thuật bị ẩn quý khách vui lòng liên hệ qua zalo 0936832336.Xin cảm ơn !
THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Module Camera M5Stack ESP32-CAM OV2640 TypeC

Giá bán
258,000₫

M5Stack ESP32-CAM Module OV2640 TypeC sử dụng chip ESP32 và OV2640 có thể lập trình thông qua ESP-IDF.Dành riêng MPU6050, BME280 và một MIC tương tự.

Thông số kỹ thuật :

 • Dual-core Tensilica LX6 microprocessor
 • Up to 240MHz clock frequency
 • 520kB internal SRAM
 • 4MB Flash memory
 • Integrated 802.11 BGN WiFi transceiver
 • Integrated dual-mode Bluetooth (classic and BLE)
 • Hardware accelerated encryption (AES, SHA2, ECC, RSA-4096)
 • CP2104 USB TTL

OV2640 

 • Output Formats(8-bit):
 • YUV(422/420)/YCbCr422
 • RGB565/555
 • 8-bit compressed data
 • 8-/10-bit Raw RGB data
 • Maximum Image Transfer Rate
 • UXGA/SXGA: 15fps
 • SVGA: 30fps
 • CIF: 60fps
 • Scan Mode: Progressive
 • Camera specifications
 • CCD size : 1/4inch
 • Field of View : 78 degree
 • Maxmium Pixel: 200W
 • Sensor best resolution: 1600 * 1200
 • Dimension: 25mm x 24mm

Code Github