THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Màn Hình LCD Nokia 5110

Giá bán
50,000₫

Màn Hình Nokia 5110 Đỏ là màn hình tháo rời đã qua sử dụng dành cho điện thoại di động Nokia.Các màn hình LCD này có màu sắc và chất lượng tốt.

Sơ đồ chân:

1. RST: Reset.

2. CE: Chip Enable (Chip Select).

3. DC: Data / Command.

4. DIN: Data In.

5. CLK: Clock.

6. VCC: Cấp nguồn 3.3~ 5 Vdc.

7. LIGHT: Chân điều khiển đèn nền.

8. GND: chân Mass, 0Vdc.

Sản phẩm liên quan