THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Mạch Wifi ESP8266 ESP-01 Ai-Thinker

Giá bán
44,000₫ 60,000₫

Module wifi ESP8266 Uart ESP-01 sử dụng để kết nối với vi điều khiển thực hiện chức năng truyền nhận dữ liệu qua Wifi, mạch có thiết kế nhỏ gọn, sử dụng giao tiếp UART với bộ thư viện và code mẫu rất đa dạng.

Thông số kĩ thuật :

  • Điện áp hoạt động : 3.3VDC
  • Điện áp giao tiếp : 3.3VDC
  • Dòng tiêu thụ thấp : 320mA
  • Hỗ trợ cả 2 giao tiếp TCP và UDP
  • Có 3 chế độ hoạt động: Client, Access Point, Both Client and Access Point
  • Hỗ trợ các chuẩn bảo mật như: OPEN, WEP, WPA_PSK, WPA2_PSK, WPA_WPA2_PSK

Sản phẩm liên quan