THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Mạch Sạc Bảo Vệ 3S 3.7V

Giá bán
8,000₫

Mạch Sạc Bảo Vệ 3S 3.7V chức năng bảo vệ quá tải, chức năng bảo vệ quá dòng, chức năng bảo vệ ngắn mạch, chức năng bảo vệ quá dòng.

Sản phẩm liên quan