Lỗi kỹ thuật từ website thông số kỹ thuật bị ẩn quý khách vui lòng liên hệ qua zalo 0936832336.Xin cảm ơn !
THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Mạch Nạp SP200SE

Giá bán
150,000₫

Mạch Nạp SP200SE.

Hỗ trợ :

  • Hỗ trợ giao tiếp USB1.1 hoặc USB2.0;
  • Hỗ trợ đầy đủ các hệ điều hành 32 bit và 64 bit như WIN98, WINME, WIN2000, WINXP, VISTA, WIN7
  • Hỗ trợ Atmel, Microchip, SST , ST, WINBOND, ST4C, MSP30 và các thương 
  • Giao diện ISP sử dụng giao diện IDC10PIN tiêu chuẩn
  • USB-TTL được sử dụng cho STC 

Nạp các dòng :

ATMEL[MCU/MPU]
AT89LS51AT89LS51@PLCC44AT89LS51@TQFP44AT89LS52
AT89LS52@PLCC44AT89LS52@TQFP44AT89LS53AT89LS53@PLCC44
AT89LS53@TQFP44AT89LS8252AT89LS8252@PLCC44AT89C51
AT89C51@PLCC44AT89C51@TQFP44AT89C52AT89C52@PLCC44
AT89C52@TQFP44AT89C51-5AT89C51-5@PLCC44AT89C51-5@TQFP44
AT89C52-5AT89C52-5@PLCC44AT89C52-5@TQFP44AT89S52
AT89S52@PLCC44AT89S52@TQFP44AT89S53AT89S53@PLCC44
AT89S8252AT89S8252@PLCC44AT89C1051AT89C1051@SOIC20
AT89C1051UAT89C1051U@SOIC20AT89C2051AT89C2051@SOIC20
AT89C4051AT89C4051@SOIC20ATmega8515@ISPATmega8515L@ISP
ATmega88@ISPATmega48@ISPATmega168@ISPATmega16@ISP
ATmega16L@ISPATmega8@ISPATmega8L@ISPATmega8535@ISP
ATmega8535L@ISPATtiny2313@ISPATtiny2313V@ISPATtiny26@ISP
ATtiny26L@ISPAT89S51AT89S51@PLCC44AT89S51@TQFP44
AT89S51@ISPAT89S52@ISPAT89LS52@ISPAT89LS51@ISP
ATMEL [Serial EEPROM]
AT93C46AT93C46@SOIC8AT93C57AT93C57@SOIC8
AT93C56AT93C56@SOIC8AT93C66AT93C66@SOIC8
AT93C46AAT93C46A@SOIC8AT93C46CAT93C46C@SOIC8
AT24C01AT24C01@SOIC8AT24C02AT24C02@SOIC8
AT24C04AT24C04@SOIC8AT24C08AT24C08@SOIC8
AT24C16AT24C16@SOIC8AT24C164AT24C164@SOIC8
AT24C32AT24C32@SOIC8AT24C64AT24C64@SOIC8
AT24C128AT24C128@SOIC8AT24C256AT24C256@SOIC8
 
MICROCHIP [Serial EEPROM]
93AA4693AA46@SOIC893AA5693AA56@SOIC8
93AA6693AA66@SOIC893AA46A93AA46A@SOIC8
93AA46B93AA46B@SOIC893AA46C93AA46C@SOIC8
93LC46A93LC46A@SOIC893LC46B93LC46B@SOIC8
93LC46C93LC46C@SOIC893C46A93C46A@SOIC8
93C46B93C46B@SOIC893C46C93C46C@SOIC8
93AA56A93AA56A@SOIC893AA56B93AA56B@SOIC8
93AA56C93AA56C@SOIC893LC56A93LC56A@SOIC8
93LC56B93LC56B@SOIC893LC56C93LC56C@SOIC8
93C56A93C56A@SOIC893C56B93C56B@SOIC8
93C56C93C56C@SOIC893AA66A93AA66A@SOIC8
93AA66B93AA66B@SOIC893AA66C93AA66C@SOIC8
93LC66A93LC66A@SOIC893LC66B93LC66B@SOIC8
93LC66C93LC66C@SOIC893C66A93C66A@SOIC8
93C66B93C66B@SOIC893C66C93C66C@SOIC8
93AA7693AA76@SOIC893AA8693AA86@SOIC8
93C7693C76@SOIC893C8693C86@SOIC8
93LC7693LC76@SOIC893LC4693LC46@SOIC8
93LC5693LC56@SOIC893LC6693LC66@SOIC8
24AA0024AA00@SOIC824LC0024LC00@SOIC8
24C0024C00@SOIC824AA0124AA01@SOIC8
24LC01B24LC01B@SOIC824AA01424AA014@SOIC8
24C01B24C01B@SOIC824C01C24C01C@SOIC8
24AA0224AA02@SOIC824LC02B24LC02B@SOIC8
24AA02424AA024@SOIC824AA02524AA025@SOIC8
24C02B24C02B@SOIC824C02C24C02C@SOIC8
24C04A24C04A@SOIC824AA0424AA04@SOIC8
24LC04B24LC04B@SOIC824AA0824AA08@SOIC8
24C08B24C08B@SOIC824AA08B24AA08B@SOIC8
24LC08B24LC08B@SOIC824C16B24C16B@SOIC8
24AA1624AA16@SOIC824AA16424AA164@SOIC8
24AA17424AA174@SOIC824LC16424LC164@SOIC8
24LC17424LC174@SOIC824LC16B24LC16B@SOIC8
24C3224C32@SOIC824AA3224AA32@SOIC8
24AA32A24AA32A@SOIC824LC3224LC32@SOIC8
24LC32A24LC32A@SOIC824C32A24C32A@SOIC8
24AA6424AA64@SOIC824LC6424LC64@SOIC8
24FC3224FC32@SOIC824FC6524FC65@SOIC8
24AA12824AA128@SOIC824LC12824LC128@SOIC8
24FC12824FC128@SOIC824AA25624AA256@SOIC8
24LC25624LC256@SOIC824FC25624FC256@SOIC8
 
SST [MCU/MPU]
SST89C54SST89C54@PLCC44SST89C54@TQFP44SST89C58
SST89C58@PLCC44SST89C58@TQFP44SST89C59SST89C59@PLCC44
SST89C59@TQFP44SST89E54RDSST89E54RD@PLCC44SST89E54RD@TQFP44
SST89E58RDSST89E58RD@PLCC44SST89E58RD@TQFP44SST89E516RD
SST89E516RD@PLCC44SST89E516RD@TQFP44SST89E554RCSST89E554RC@PLCC44
SST89E554RC@TQFP44SST89E564RDSST89E564RD@PLCC44SST89E564RD@TQFP44
SST89E554ASST89E554A@PLCC44SST89E554A@TQFP44SST89E52RD
SST89E52RD@PLCC44SST89E52RD@TQFP44
 
ST [Serial EEPROM]
M93C46M93C46@SOIC8M93C56M93C56@SOIC8
M93C66M93C66@SOIC8M93C76M93C76@SOIC8
 
WINBOND [MCU/MPU]
W78E51W78E51@PLCC44W78E51@TQFP44W78E52
W78E52@PLCC44W78E52@TQFP44W78E54W78E54@PLCC44
W78E54@TQFP44W78E58W78E58@PLCC44W78E58@TQFP44
W78E51BW78E51B@PLCC44W78E51B@TQFP44W78E52B
W78E52B@PLCC44W78E52B@TQFP44W78E54BW78E54B@PLCC44
W78E54B@TQFP44W78IE51W78IE51@PLCC44W78IE51@TQFP44
W78IE52W78IE52@PLCC44W78IE52@TQFP44W78IE54
W78IE54@PLCC44W78IE54@TQFP44W78LE51W78LE51@PLCC44
W78LE51@TQFP44W78LE52W78LE52@PLCC44W78LE52@TQFP44
W78LE54W78LE54@PLCC44W78LE54@TQFP44W78LE54C
W78LE54C@PLCC44W78LE54C@TQFP44

 

 

Zalo Youtube