THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Mạch Nạp Đa Năng Burn-E

Giá bán
190,000₫

Mạch Nạp Đa Năng Burn-E có thể nạp được các dòng vi điều khiển thông dụng như PIC, AVR, AT89... Ngoài ra, mạch nạp Burn-E được hỗ trợ phần mềm Hardware, Firmware và Software của riêng giúp cho độ ổn định tốt hơn nhiều.

Hỗ trợ nhiều hệ điều hành...

Sản phẩm liên quan