THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Kit STM32F411CEU6 ARM-STM32F4

Giá bán
150,000₫

Kit STM32F411CEU6 là dòng giá rẻ trong F401 series, các cổng IO chứa các chức năng cơ bản đáp ứng được nhu nghiên cứu dành cho người mới.

Thông số kỹ thuật :

  • STM32F401CCU6 core ban 64KB RAM/ 256 KB ROM
  • Điện áp hoạt động : 5VDC
  • Link Github


Sản phẩm liên quan