THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Kính Phóng Đại Digital Microscope 50X to 1000X

Giá bán
350,000₫

Kinh Phóng Đại Digital Microscope 50X to 1000X có thể kết nối bằng cổng USB trên điện thoại.

Sản phẩm liên quan