THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Kính Lúp 9092 Deli 45mm

Giá bán
35,000₫

Kính Lúp 9092 Deli 45mm phóng đại lên tới 5X ở lúp nhỏ và 3X lúp lớn.

Sản phẩm liên quan