THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Khoan Tay USB

Giá bán
150,000₫
  • Số lượng sản phẩm: Còn

Sản phẩm có đầu cắm USB phù hợp di chuyển nhiều nơi.Tay cầm nhỏ dễ dàng.Sản phẩm có đầu cắm USB phù hợp di chuyển nhiều nơi.Tay cầm nhỏ dễ dàng.

Khoan có nguồn đầu vào 5V.

Sản phẩm liên quan