THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Keo Giải Nhiệt (HT-GY260)

Giá bán
10,000₫

Keo Giải Nhiệt (HT-GY260) dùng cho các loại CPU hoặc các loại SeverCPU có TCase.

Sản phẩm liên quan