THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Kềm Nhọn 150mm EN-206

Giá bán
40,000₫

Kềm Nhọn 150mm EN-206.

Thông số kỹ thuật :

  • Hard wire : 1.8mm
  • Soft wire : 2.3mm

Sản phẩm liên quan