THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Domino KF8500 2 chân

Giá bán
3,500₫

Domino có các khớp nối, các bạn có thể ghép lại với nhau

Sản phẩm liên quan