THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Đế Nạp PicKit ICD2

Giá bán
40,000₫

Hỗ trợ nạp : 

  • Các dòng PIC16 / 18XX 40PIN (trừ 16F59)​
  • Các dòng PIC16 / 18XX 28PIN
  • Các dòng PIC16 / 18XX 18PIN
  • Các dòng PIC 8PIN / 14PIN / 20PIN

Sản phẩm liên quan