THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Dây Nguồn Số 8 (thường)

Giá bán
10,000₫

Dây nguồn đầu vào AC đầu ra số 8 dùng cho loa,radio...

Sản phẩm liên quan