THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Dây Cắm TestBoard Đực Đực 10cm

Giá bán
10,000₫

Bẹ 40 dây đực đực 10cm chuyên dụng cắm testboard/breadboad hoặc các dự án nối module/arduino được sử dụng rất phổ biến.

Lưu ý : Bẹ 40 dây đực đực 10cm không bán lẻ.

Sản phẩm liên quan