THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Dây Bẹ Trắng 8 Sợi

Giá bán
11,000₫

Dây Điện Bẹ Trắng 8 Sợi có thiết kế giống với dây bus nhưng chưa bao gồm đầu.

Sản phẩm liên quan