THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Dây Bẹ Màu 8 Sợi

Giá bán
15,000₫

Dây bẹ màu 8 Sợi có thiết kế giống với dây bus nhưng chưa bao gồm đầu.

Sản phẩm liên quan