THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Đầu Cảm Biến Không Khí MQ-135

Giá bán
35,000₫
  • Số lượng sản phẩm: Còn
Model:MQ135
        Cách sử dụng:Bộ cảm biến khí
        Đầu ra:Bộ cảm biến kỹ thuật số
        Phạm vi phát hiện: 10 ~ 1000ppm (khí amoniac, toluene, hydrogen, khói)
Sản phẩm liên quan