THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Chì ASAHI 0.6mm 500g CF-10

Giá bán
310,000₫

Chì ASAHI 0.6mm 500g CF-10 dễ nóng chảy, bám dính tốt. Khi hàn tạo ra lớp bóng trên bề mặt.Thành phần thiếc 60%, đồng 40%.

Sản phẩm liên quan