THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Cảm Biến Quang Máy In 3D

Giá bán
20,000₫

Cảm Biến Quang Máy In 3D sử dụng với bo mạch RAMPS 1.4 có dây kết nối để xác định điểm của hành trình trục.

Sản phẩm liên quan