THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Bo Phát 433Mhz

Giá bán
10,000₫

Phát 433Mhz

  • Model: MX-FS-03V
    • + Khoảng cách không có Anten: 20-30CM
    • + Tùy thuộc vào Anten Và Môi Trường Truyền. Khoảng cách từ 50-100M. Có thể đạt tới khoảng cách 500M (điện áp cấp càng cao, truyền càng xa) 
Sản phẩm liên quan