THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Băng Keo Cách Điện Nano Nhỏ

Giá bán
5,000₫

Băng Keo Cách Điện Nano Nhỏ dùng để dán các nối mối điện an toàn khi sử dụng.

Sản phẩm liên quan