THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Arduino Mega 2560 R3 CH340

Giá bán
235,000₫

Arduino Mega 2560 R3 CH340 tương thích với Arduino cho giá thành thấp hơn sử dụng ổn định và bao gồm cả cáp nạp usb.

Thông số kỹ thuật:

  • Vi điều khiển chính:ATmega2560
  • Nguồn nuôi mạch: 5VDC từ cổng USB hoặc nguồn ngoài cắm từ giắc tròn DC ((khuyên dùng 7-9VDC để đảm bảo mạch hoạt động tốt. Nếu bạn cắm 12V thì IC ổn áp rất dễ chết và gây hư hỏng mạch)
  • Có chân Digital:54 (15 chân PWM)
  • Có chân Analog:16
  • Bộ nhớ Flash:256 KB, 8KB sử dụng cho Bootloader
  • SRAM:8 KB
  • EEPROM:4 KB
  • Clock Speed:16Mhz


Sản phẩm liên quan