Chính sách giao hàng miễn phí :

Miễn phí giao cho đơn hàng trên 1.000.000đ khu vực TP.HCM dưới 0.5kg

Giảm 20k giao hàng đơn hàng trên 1.000.000đ toàn quốc dưới 0.5kg