Tin tức
SẢN PHẨM MỚI
MẠCH ĐIỆN
THIẾT BỊ CƠ KHÍ

KY-038 MICROPHONE SOUND SENSOR MODULE

Nhà sản xuất: Khác
Giá bán
25,000₫
  • Số lượng sản phẩm: Còn
  • Phí vận chuyển: Tính phí khi thanh toán

Digital Out: You can use a potentiometer to configure an extreme value for the sonic. IF the value exceeds the extreme value it will send a signal via digital out.

Analog Out: Direct microphone signal as voltage value 


LED1: Shows that the sensor is supplied with voltage 

LED2: Shows that a magnetic field was detected

Kết nối Raspberry Pi:

cảm biến

tín hiệu kĩ thuật số=GPIO 24[Pin 18 (RPi)]
+ V=3,3V[Pin 1 (RPi)]
GND=GND[Pin 06 (RPi)]
tín hiệu tương tự=Analog 0[Pin A0 (ADS1115 - KY-053)]

ADS1115 - KY-053:

VDD=3,3V[Pin 01]
GND=GND[Pin 09]
SCL=GPIO03 / SCL[Pin 05]
SDA=GPIO02 / SDA[Pin 03]
A0=nhìn lên trên[Cảm biến: tín hiệu analog]
Sản phẩm liên quan