Tin tức
Linh Kiện Điện Tử

I2C LCD 1602 2004

Nhà sản xuất: Khác
Giá bán
20,000₫
  • Số lượng đã bán: 0
  • Số lượng sản phẩm: Còn
  • Phí vận chuyển: Tính phí khi thanh toán

Cách sử dụng I2c : 

Để sử dụng các loại LCD có driver là HD44780(LCD 1602, LCD 2004, ... ), cần có ít nhất 6 chân của MCU kết nối với các chân RS, EN, D7, D6, D5 và D4 để có thể giao tiếp với LCD. Nhưng với module chuyển giao tiếp LCD sang I2C, các bạn chỉ cần 2 chân (SDA và SCL)  của MCU kết nối với 2 chân (SDA và SCL) của module là đã có thể hiển thị thông tin  lên LCD. Ngoài ra có thể điều chỉnh được độ tương phản bởi biến trở gắn trên module.

Module

MCU

Vcc - 5V

Vcc

GND

GND

SDA

SDA

SCL

SCL

Lưu ý : các phiên bản cũ địa chỉ của bus i2c là 0X27 , loại mới là 0x3F