Tin tức
SẢN PHẨM MỚI
MẠCH ĐIỆN
PIN/ACQUY-PHỤ KIỆN
Thiết Bị Công Nghiệp & Phụ Tùng Xe

ĐIỆN TRỞ THANH 10K 9 CHÂN

Nhà sản xuất: Khác
Giá bán
1,500₫
  • Số lượng đã bán: 0
  • Số lượng sản phẩm: Còn
  • Phí vận chuyển: Tính phí khi thanh toán

10K/9P 5% Resistor Networks

SIP9-pin 5% Circuit A thick film network resistorThis resistor is called a Single-In-Line(SIL) resistor network. It is made with many resistors of the same value, all in one package. One side of each resistor is connected with one side of all the other resistors inside. 
8 resistors are housed in the package. The ninth lead on the left side is the common lead. The face value of the resistance is printed. 

Circuit A schematic: