Tin tức
SẢN PHẨM MỚI
MẠCH ĐIỆN
THIẾT BỊ CƠ KHÍ

MODULE KNOCK

Nhà sản xuất: Khác
Giá bán
25,000₫
 • Số lượng sản phẩm: Còn
 • Phí vận chuyển: Tính phí khi thanh toán

KEYES ARDUINO knock sensor module

13 knock sensor module and a digital interface, built-in LED build a simple circuit to produce percussion flasher. 13 Interface comes with digital LED, will knock sensor connected digital 3 interface, when percussion sensor senses Measure To percussive signals, LED flashing light.

Example Code

int Led = 13 ; // define LED Interface
int Shock = 3 // define the percussion Sensor Interface
int val ; // define numeric variables val
 
void setup ()
{
 pinMode (Led, OUTPUT) ; // define LED as output interface
 pinMode (Shock, INPUT) ; // define knock sensor output interface
}
void loop ()
{
 val = digitalRead (Shock) ; // read digital interface is assigned a value of 3 val
 if (val == HIGH) // When the percussion when the sensor detects a signal, LED flashes
 {
  digitalWrite (Led, LOW);
 }
 else
 {
  digitalWrite (Led, HIGH);
 }
}
Sản phẩm liên quan